OM seponeert deel zaken in onderzoek zorgboerderij Wedde

OM seponeert deel zaken in onderzoek zorgboerderij Wedde

Geplaatst op 24 april 2024, om 13:09 uur

WEDDE – Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de zaken tegen vijf medewerksters van zorgboerderij Wedde te seponeren, terwijl vier anderen zich bij de officier van justitie moeten verantwoorden. In het kader van het onderzoek “Wolfsklauw” naar misstanden op de voormalige zorgboerderij in Wedde, heeft het Openbaar Ministerie de strafzaken tegen vijf medewerksters geseponeerd. Hoewel het Openbaar Ministerie bewijs heeft gevonden dat vier van hen zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van één of meer bewoners van de zorgboerderij, wordt vervolging niet passend geacht vanwege hun beperkte aandeel in de misstanden. De zaak tegen de vijfde medewerkster wordt geseponeerd vanwege haar rol bij het melden van de misstanden aan Alberto Stegeman en de politie, waardoor er een einde kon worden gemaakt aan de situatie.

Vier andere medewerkers worden opgeroepen voor een hoorzitting bij het OM, omdat hun betrokkenheid bij de gedragingen volgens het OM een strafrechtelijke reactie rechtvaardigt. Deze medewerkers hebben handelingen verricht die hun zijn aangeleerd door de hoofdverdachten en hebben zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan ernstige misdragingen jegens de bewoners van de zorgboerderij.

De beslissing om strafzaken te seponeren is gebaseerd op het feit dat de betrokken medewerksters zich gedwongen voelden om handelingen uit te voeren die door de hoofdverdachten werden voorgeschreven. Bovendien waren velen van hen onervaren in de zorg en werden zij opgeleid door de hoofdverdachten. Zij hebben zich niet schuldig gemaakt aan de ernstige mishandelingen die andere verdachten wel ten laste worden gelegd. Ook hebben sommigen van hen geprobeerd om erger te voorkomen door zelf in te grijpen. Twee medewerksters hebben actief geprobeerd een einde te maken aan de misstanden, waarbij één van hen uiteindelijk de misstanden heeft gemeld bij Alberto Stegeman en de politie.

De hoofdverdachten in deze zaak zullen op 10 en 12 juni terechtstaan voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Groningen, waar zij worden beschuldigd van de mishandeling met voorbedachten rade van de bewoners van de zorgboerderij.