Johan Derksen niet vervolgd voor uitspraken in ‘Vandaag Inside’

Johan Derksen niet vervolgd voor uitspraken in ‘Vandaag Inside’

Geplaatst op 15 december 2023, om 19:24 uur

BINNENLAND – De vier aangiften tegen Johan Derksen over een uiting in de uitzending van het praatprogramma Vandaag Inside op maandag 9 oktober 2023 zijn door het OM geseponeerd. Tegen de vaste gast van het programma werd aangifte gedaan van groepsbelediging van Joden en aanzetten tot haat en geweld jegens Joden. Volgens het OM heeft Derksen zich niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten omdat zijn uiting zag op de staat Israël, en niet op Joodse mensen.

De gewraakte uiting was een reactie van Derksen op de vraag van presentator Wilfred Genee of je alleen met de Joden moet meeleven, of ook met de Palestijnen gevoel moet hebben. De uitzending van Vandaag Inside op 9 oktober 2023 stond onder andere in het teken van het opgelaaide conflict tussen Israël en Hamas.

Het OM begrijpt de uiting van Derksen zo dat het volgens hem te verwachten was dat Hamas op de huidige manier zou reageren, gezien wat hij beschouwt als de minachtende behandeling van de Palestijnen door degenen die hij ‘de Joden’ noemt, gedurende het langlopende conflict tussen Israël en Palestina.

Kritiek op de staat Israël
Na het beoordelen van de aangifte en de uitzending van Vandaag Inside op de avond van 9 oktober 2023, komt het OM tot de conclusie dat Derksen geen strafbare uitingen heeft gedaan. Uit de samenhang met de rest van de uitzending blijkt volgens het OM dat hij niet bedoelde om iets negatiefs te zeggen over het Joodse volk in Israël of de Joodse gemeenschap in Nederland.

Hij uitte naar oordeel van het OM kritiek op de staat Israël en de manier waarop zij omgaan met de Palestijnen in de Palestijnse gebieden en in Israël. Zijn uiting had dus niets te maken met Joodse mensen in het algemeen, stelt het OM. Kritiek op de staat Israël of hun politiek is niet strafbaar en daarom is de aangifte geseponeerd.

Klacht
De aangevers krijgen de beslissing in een persoonlijke brief toegestuurd. Als zij het niet eens zijn met de beslissing van het OM, kunnen zij een klacht indienen bij het Gerechtshof in Amsterdam.