Fraudenetwerk blootgelegd

Fraudenetwerk blootgelegd

Geplaatst op 28 maart 2022, om 12:16 uur

Limburg – Op maandag 28 maart heeft er een actiedag plaatsgevonden door Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot voorkort bekend als Inspectie SZW) en het Openbaar Ministerie vanwege grootschalige internationale fraude. In het kader van de diverse onderzoeken zijn vijf personen aangehouden op verdenking van o.a. hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun. Daarnaast werden er 22 panden doorzocht en diverse goederen in beslag genomen.

November 2021 startte de Politie Limburg een onderzoek naar hypotheekfraude. Tegelijkertijd was de FIOD met een onderzoek gestart naar Belastingfraude en witwassen. De Nederlandse Arbeidsinspectie verrichte een onderzoek naar de onterecht verkregen Coronasteun. Al snel bleek in de onderzoeken een aantal dezelfde verdachten naar voren te komen. Er werd onder leiding van het OM Limburg en het Functioneel Parket integraal samengewerkt door Politie Limburg, FIOD en de Nederlandse Arbeidsinspectie. De onderzoeken legden een netwerk bloot dat provincie- en landsgrenzen overschrijdt. Daarbij beperkten de onderzoeken zich niet alleen tot de verdachten en de feiten waarvan zij verdacht werden, ook het fenomeen werd in samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Limburg (RIEC) nader onderzocht.

Grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte
Gaande het politieonderzoek werd duidelijk dat er sprake was van grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een aantal verdachten bleek werkzaam te zijn bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. In het netwerk dat werd blootgelegd, bleek tevens valsheid in geschrifte gepleegd te zijn. Valse loonstroken en werkgeversverklaringen werden verkocht waarmee fictieve dienstverbanden werden gecreëerd. Met deze fictieve dienstverbanden en het fictieve loon dat op die wijze werd gecreëerd, werden onder andere hypotheken en huurcontracten geregeld. De bedrijfsstructuren, die hiervoor opgezet werden, stonden vaak op naam van katvangers.

Aanhoudingen politie
Op basis van de bevindingen in het onderzoek is er maandag een actiedag gehouden. Er werden door de politie elf panden doorzocht in Luxemburg (2), Brunssum, Heerlen, Tilburg, Maastricht (2), Hoevelaken, Eindhoven, Houten en Weert. De politie heeft zes panden in beslag genomen omdat hier sprake was van hypotheekfraude en/of witwassen. Verder nam de politie o.a. twee voertuigen, grote sommen contant geld, administratie en digitale gegevensdragers in beslag. Die laatsten worden nader onderzocht. Er zijn door de politie vier aanhoudingen verricht: een 34-jarige vrouw uit Brunssum, 44-jarige vrouw uit Tilburg, 41-jarige man uit Hoevelaken en een 48–jarige man uit Maastricht. Daarvan is één persoon de bestuurder van het hypotheekbemiddelingskantoor. Meerdere personen zijn daarnaast als verdachten aangemerkt. Deze worden na aanvullend onderzoek mogelijk op een later moment aangehouden, dan wel gehoord. Ook in Luxemburg werd door de politie aldaar één verdachte gehoord.

Bestuurlijke controle
Een pand in Lelystad dat toebehoort aan een van de aangehouden verdachte is verder nog aan een bestuurlijke controle onderworpen. Daar bleken diverse arbeidsimmigranten illegaal te verblijven. Hierop zullen bestuurlijke maatregelen getroffen worden. Gedurende het onderzoek stuitte de politie op diverse signalen van uitkeringsfraude. Dit wordt gedeeld met de betreffende instanties.

Belastingfraude en witwassen
Door de FIOD werden vijf panden doorzocht en werd een 41-jarige man aangehouden. Deze verdachte was aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven. Tevens werd er contant geld en een voertuig in beslag genomen. Het onderzoek bij de FIOD richt zich op het vermoedelijk opzettelijk niet betalen van de verschuldigde loonheffingen door een of meer van deze bedrijven. De belastingschuld van de verdachten loopt daarmee in de miljoenen. Daarnaast wordt vermoed dat deze 41-jarige verdachte samen met een 46-jarige vrouwelijke verdachte, zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen waarbij gebruik werd gemaakt van de bankrekeningen van verschillende bedrijven. Zo werden op deze rekeningen gelden ontvangen, welke vermoedelijk grotendeels uit strafbare feiten afkomstig waren. Ook werden loonbetalingen verricht, waarbij mogelijk deels sprake was van gefingeerd loon.

Nederlandse Arbeidsinspectie
Door de Nederlandse Arbeidsinspectie werden zes panden doorzocht. Er is beslag gelegd op 1 pand en meerdere bankrekeningen in binnen- en buitenland. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben drie bedrijven meerdere keren aanspraak gemaakt op de NOW-regeling en een aantal maal is door het UWV een voorschot in de tegemoetkoming van de loonkosten uitbetaald aan deze bedrijven. Het gaat hier om circa 500.000 euro. Het vermoeden is dat de uitbetaalde gelden niet zijn aangewend voor het betalen van salarissen. De arbeidsinspectie heeft bij de doorzoeking onder meer beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Ondermijning handel- en betalingsverkeer
De voornoemde feiten (waaronder hypotheekfraude, creëren fictieve dienstverbanden, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het onterecht verkrijgen van grote sommen coronasteun), tasten de integriteit van het financieel en economisch verkeer aan. Het reguliere handels- en betalingsverkeer wordt door dergelijke feiten ondermijnd en de maatschappij wordt daardoor schade toegebracht. In het economische verkeer spelen hypothecaire geldleningen een belangrijke rol. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de aanvragen is een geldverstrekker afhankelijk van de juistheid van de overgelegde stukken. Door het plegen van valsheid in geschrift zijn banken onterecht bewogen tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen.

RIEC
De aanpak van ondermijning vergt een lange adem en integrale aanpak. Tijdens het onderzoek werden knelpunten bij organisaties/sectoren en hiaten in wet- en regelgeving ontdekt, die onbedoeld ruimte geven voor dergelijke constructies en criminele activiteiten. Het RIEC Limburg inventariseert deze knelpunten momenteel samen met de politie. Het RIEC zal vervolgens in samenwerking met publieke en private partners barrières opwerpen om dergelijke constructies in de toekomst te voorkomen en het criminelen op die manier lastiger te maken om strafbare feiten te plegen.