Politie stelt vier medewerkers buiten functie

Politie stelt vier medewerkers buiten functie

Geplaatst op 25 maart 2022, om 14:04 uur

Tilburg – De politie is een intern onderzoek gestart naar grensoverschrijdend gedrag van enkele medewerkers. Gedurende het onderzoek zijn vier medewerkers buiten functie gesteld.

Eind januari vertelden meerdere politiemedewerkers aan leidinggevenden, vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werk over grensoverschrijdend gedrag van enkele collega’s. Het ging hierbij om onzorgvuldig omgaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag. Beide situaties vonden in een politiebureau plaats. Uiteraard is dit gedrag onacceptabel en is het belangrijk dat alle medewerkers zich binnen hun team veilig kunnen voelen. In opdracht van de eenheidsleiding is een onderzoek gestart door interne politieonderzoekers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten.

Zeer onwenselijk

Op 2 februari werden op grond van de eerste onderzoeksresultaten twee politiemensen buiten functie gesteld. De directe collega’s werden geïnformeerd. Tijdens het interne politieonderzoek worden naast de geschorste medewerkers ook andere betrokkenen uitgebreid gehoord. Dit leidde ertoe dat de leiding van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant op 25 februari opnieuw tot het buiten functie stellen van twee medewerkers overging. Het onderzoek is nog in volle gang en zal nog geruime tijd in beslag nemen. Het lijkt erop dat deze zeer onwenselijke situatie al langere tijd heeft geduurd en zich vooral heeft geconcentreerd binnen één teamgebied. Het bestuur is op de hoogte gesteld. Vanwege de privacy worden verder geen mededelingen gedaan over de exacte werkplaats(en)/team(s) van de betrokken politieagenten.

Grensoverschrijdend gedrag onacceptabel

Recent bleek uit een politiemedewerkersmonitor dat grensoverschrijdend gedrag binnen politieteams de laatste jaren is gedaald. Maar de aantallen liggen nog steeds hoger dan de landelijk gemiddelden onder werknemers. Meerdere oorzaken spelen een rol, bijvoorbeeld mentale druk en heftigheid van het werk en een familiecultuur waarin het soms lastig is om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.