Maximumsnelheid op snelwegen terug naar 130 km/u

Maximumsnelheid op snelwegen terug naar 130 km/u

Geplaatst op 16 mei 2024, om 10:31 uur

NEDERLAND – De vier politieke partijen PVV, BBB, NSC en VVD hebben woensdagavond een akkoord bereikt over een nieuwe regeringscoalitie. Hoewel het volledige regeerakkoord nog niet openbaar is gemaakt, zijn enkele belangrijke punten al onthuld. De belangrijkste afspraken zijn:

Het eigen risico in de zorg wordt gehalveerd, de maximumsnelheid op de snelweg wordt weer 130 kilometer per uur. de NPO moet 100 miljoen euro bezuinigen, de spreidingswet wordt niet uitgevoerd, 2 procent van het bruto nationaal inkomen gaat naar defensie.
Het eigen risico in de zorg is al jaren een heikel punt. Vooral de PVV wilde het eigen risico volledig afschaffen, maar er is nu besloten het bedrag te halveren. Momenteel bedraagt het eigen risico 385 euro per jaar. Of deze maatregel daadwerkelijk financieel voordeel zal opleveren voor burgers, is nog onzeker. De zorgkosten moeten immers ergens worden gedekt, wat kan betekenen dat de zorgpremies zullen stijgen als het eigen risico daalt.

Sinds maart 2020 is de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur om de stikstofuitstoot te verminderen. Deze maatregel heeft echter veel kritiek gekregen vanwege het minimale effect op de uitstoot. Het nieuwe kabinet heeft daarom besloten de maximumsnelheid weer te verhogen naar 130 kilometer per uur. Na de verkiezingsoverwinning van de PVV uitte de Nederlandse Vereniging van Journalisten zorgen over de toekomst van publieke journalistiek. Hoewel de volledige stopzetting van de financiering van de NPO uit het partijprogramma van de PVV niet wordt doorgevoerd, moet de omroep wel 100 miljoen euro inleveren. Vorig jaar werd er nog 963 miljoen euro begroot voor de NPO. De omstreden spreidingswet, die veel bloed, zweet en tranen heeft gekost, wordt door het nieuwe kabinet niet uitgevoerd. Dit betekent dat gemeenten niet langer verplicht zijn om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen.

Het nieuwe kabinet wil voldoen aan de NAVO-norm om 2 procent van het bruto nationaal inkomen aan defensie uit te geven. Tot nu toe is dat Nederland nog niet gelukt. De vier coalitiepartijen hebben echter besloten de defensiebegroting niet verder te verhogen, maar toch te voldoen aan de NAVO-norm door 2 procent van het bruto nationaal inkomen te besteden aan de krijgsmacht.