Verpleegkundige niet vervolgd voor doden patiënten

Verpleegkundige niet vervolgd voor doden patiënten

Geplaatst op 12 april 2024, om 12:10 uur

ASSEN – Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om een voormalige verpleger van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen te vervolgen voor vermeende strafbare handelingen die mogelijk hebben geleid tot het overlijden van patiënten tijdens de coronapandemie. Deze uitkomst volgt na een grondig strafrechtelijk onderzoek. De zaak wordt geseponeerd, wat betekent dat het OM de zaak niet voor de rechtbank zal brengen en de verpleegkundige niet langer als verdachte wordt beschouwd.

Het onderzoek begon in het voorjaar van 2023 nadat het ziekenhuis aangifte had gedaan naar aanleiding van een brief van GGZ Drenthe. In deze brief werd melding gemaakt van gesprekken die de verpleger had gevoerd met verschillende hulpverleners, waarin hij beweerde het leven van een aantal terminaal zieke patiënten voortijdig te hebben beëindigd door het uitzetten van beademingsapparaten of het toedienen van hogere doses morfine zonder toestemming van een arts. Het onderzoek bleek echter complex te zijn. Ondanks specifieke uitspraken van de verpleger over zijn handelingen, kon hij geen concrete patiënten identificeren. Daarnaast zijn het reguleren van zuurstof en het toedienen van morfine normale medische handelingen op zich.

Gedurende het onderzoek heeft de politie tal van getuigen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, verhoord. Ook werden gegevensdragers onderzocht en is de verpleger herhaaldelijk ondervraagd, waarbij hij alle beschuldigingen heeft ontkend. Verzoeken om medische dossiers in te zien werden echter afgewezen vanwege het medisch beroepsgeheim. Parallel aan het politieonderzoek hebben twee deskundigen onderzoek gedaan naar medische dossiers van overleden patiënten die tijdens de dienst van de verdachte in het ziekenhuis waren of kort daarna overleden. Er werden echter geen opvallende zaken ontdekt die de uitlatingen van de verpleger bevestigden. Het OM benadrukt dat een veroordeling nooit alleen kan worden gebaseerd op de eigen uitspraken van een verdachte. Hoewel het onderzoek onzekerheid heeft veroorzaakt bij nabestaanden en medewerkers van het ziekenhuis, kon er geen bewijs worden gevonden voor strafbaar handelen van de verpleger.

Tot slot benadrukken politie en OM dat het Asser ziekenhuis volledige medewerking heeft verleend aan het strafrechtelijk onderzoek.

Foto: Ter Illusie