10 jaar cel voor doodsteken ex-partner in De Meern

10 jaar cel voor doodsteken ex-partner in De Meern

Geplaatst op 9 februari 2024, om 18:47 uur

DE MEERN – Een 51-jarige vrouw uit De Meern moet, wat het Openbaar Ministerie betreft, tien jaar de cel in. Ze wordt ervan verdacht opzettelijk haar ex-partner met een mes in zijn borst te hebben gestoken, waardoor hij overleed. Dit zou ze hebben gedaan omdat ze jaloers was op de nieuwe vriendin van haar ex.

Het slachtoffer en de verdachte wonen op het moment van het delict samen in De Meern, terwijl hun relatie dan al jaren over is. Als het slachtoffer een nieuwe vriendin krijgt, is de verdachte jaloers en verdrietig. Op 13 mei 2023 wordt de verdachte, onder invloed van alcohol, zo geëmotioneerd dat de situatie in het huis volledig uit de hand loopt, met de dood van het slachtoffer tot gevolg.

Doelbewuste actie

In het dossier zit, volgens het OM, voldoende bewijs om aan te tonen dat de verdachte het slachtoffer doelbewust heeft gestoken, ondanks dat zij zelf anders verklaart. Volgens de verdachte is het slachtoffer namelijk zelf in het mes gelopen, toen hij op haar afkwam. Deze verklaring komt echter niet overeen met het overige bewijs.

Onder andere de analyse van de steekwond in de borst van het slachtoffer wijkt af van de verklaring van de verdachte. Het steekkanaal liep schuin naar onder en was veertien centimeter diep. “De forensisch coördinator van de politie heeft geconcludeerd dat het steekletsel beter past bij een bovenhandse stekende beweging, omdat verdachte kleiner was dan het slachtoffer en het steekkanaal hoog in de borst neerwaarts gericht was”, legt de officier van justitie uit. Ook de diepte van de wond duidt op krachtig steken. “Volgens de forensisch coördinator passen de bevindingen het best bij een misdrijf.”

Ook de verklaring dat de verdachte het mes pakte omdat zij bang was voor het slachtoffer wordt niet geloofd door het OM. Uit verklaringen van vrienden en familie van zowel het slachtoffer als de verdachte komt een heel ander beeld naar voren. Het slachtoffer wordt omschreven als een goedzak, die het niet over zijn hart kon verkrijgen om de verdachte zijn huis uit te zetten, ook al waren zij al jaren geen stel meer. De verdachte zou juist degene zijn die vaak ruzie zocht met het slachtoffer. “Zij wordt zelfs als fel en agressief beschreven als zij heeft gedronken”, vertelt de officier van justitie. “En ze heeft zich volgens een van de getuigen ook wel eens gewelddadig gedragen jegens het slachtoffer.”

Menselijk leven verloren

Al het bewijs meewegende komt het OM tot de conclusie dat de verdachte het slachtoffer met opzet heeft gestoken. Omdat er geen bewijs is dat de vrouw een vooropgezet plan had, wordt dit tenlastegelegd als doodslag en niet als moord. “Ik neem het verdachte zeer kwalijk dat zij dit feit heeft gepleegd”, stelt de officier van justitie. “Het gaat om een onomkeerbare aantasting van het hoogste rechtsgoed, namelijk het menselijk leven.”

En niet alleen het slachtoffer is leed aangedaan ook de gevolgen voor nabestaanden zijn groot en onherstelbaar. “Zijn naasten moeten voor altijd leven met dit gemis”, vertelt de officier van justitie. “En het leidt tot gevoelens van afkeer en onveiligheid in de samenleving.”

Lange gevangenisstraf

Bij het bepalen van de hoogte van de strafeis is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt strafverzwarend meegewogen dat de verdachte wist dat zij een alcoholprobleem heeft, maar geen hulp zocht bij haar verslaving.

In de visie van het OM is gezien de ernst van de feit alleen een lange gevangenisstraf passend. “De oplegging van een langdurige gevangenisstraf heeft vergelding en een zekere mate van genoegdoening voor de nabestaanden als doel”, legt de officier van justitie uit. Daarnaast moet de straf afschrikwekkend zijn. Daarom eist het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar.

De rechtbank doet op 1 maart uitspraak.