Politie Rotterdam straft medewerkers na ontoelaatbare uitlatingen

Politie Rotterdam straft medewerkers na ontoelaatbare uitlatingen

Geplaatst op 18 januari 2024, om 16:41 uur

ROTTERDAM – Het disciplinaire onderzoek van de politie Rotterdam naar de uitlatingen en betrokkenheid van zes politiemedewerkers in een privé WhatsApp-groep is afgerond. Een van de medewerkers is ontslagen en werkt niet langer bij de politie. De overige vijf medewerkers krijgen straffen opgelegd, variërend van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar en overplaatsingen tot schriftelijke waarschuwingen, afhankelijk van hun gedrag in de WhatsApp-groep. Alle medewerkers zullen deelnemen aan een bewustwordingstraject over diversiteit en inclusie.

Dit disciplinaire onderzoek volgt op een oriënterend onderzoek dat begon in september 2023, nadat er melding was gemaakt van een WhatsApp-groep met negen politiemedewerkers uit de eenheid Rotterdam. Zes medewerkers werden onderworpen aan een disciplinair onderzoek vanwege vrouwonvriendelijke, discriminerende en andere ongepaste opmerkingen in de chat. Drie andere medewerkers werden niet onderzocht omdat ze geen actieve rol in de chat hadden, maar kregen wel schriftelijke waarschuwingen omdat ze hun collega’s niet hadden aangesproken op hun gedrag.

Het Openbaar Ministerie besloot eerder om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar deze WhatsApp-groep. Het onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de zes medewerkers in de WhatsApp-groep omvatte het bestuderen van chatgesprekken en het horen van de betrokken medewerkers. De straffen werden bepaald op basis van verschillende overwegingen, zoals de aard van de uitlatingen en of de medewerker heeft geprobeerd om het gedrag van de groep te stoppen. Geen van de politiemedewerkers bekleedde een leidinggevende functie.

Politiechef Fred Westerbeke heeft zijn teleurstelling geuit over het gedrag van de medewerkers en benadrukt dat vrouwonvriendelijke en discriminerende berichten niet passen binnen de professionele normen van de politie. Hij verwacht van alle medewerkers respectvol gedrag tegenover collega’s en burgers en dat ze elkaar aanspreken als dat niet gebeurt. Het gedrag van de zes medewerkers heeft het vertrouwen in de politie geschaad, en Westerbeke benadrukte dat dit gedrag niet acceptabel is, zowel tijdens als buiten werktijd. Hij benadrukte ook het belang van het bespreken van discriminatie binnen de organisatie en het vermijden van gedrag dat het imago van de politie aantast.