Onderzoek naar zes agenten om vrouwonvriendelijke WhatsAppgroep

Onderzoek naar zes agenten om vrouwonvriendelijke WhatsAppgroep

Geplaatst op 17 oktober 2023, om 16:20 uur

ROTTERDAM – Het oriënterend onderzoek naar het bestaan van een WhatsApp-groep met negen politiemedewerkers van de eenheid Rotterdam is afgerond. Na de afronding van dit onderzoek heeft de leiding van de eenheid Rotterdam besloten om disciplinaire onderzoeken in te stellen tegen zes politiemedewerkers. Voor de overige drie medewerkers wordt geen disciplinair onderzoek gestart. In september werd er bij de leiding van het betreffende team melding gemaakt van het bestaan van de WhatsApp-groep. Uit de initiële berichten ontstond het vermoeden dat de groep vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte over teamleden. Na analyse van de chat bleek echter dat naast vrouwonvriendelijke berichten, er ook sprake was van discriminerende opmerkingen.

Politiechef Fred Westerbeke verklaarde: “Ik verwacht dat mijn medewerkers in hun gedrag en handelen laten zien dat wij een politie zijn voor iedereen, zowel tijdens diensturen als in hun privétijd. Ik ben zeer teleurgesteld over het feit dat collega’s zich onderling zo naar elkaar hebben uitgelaten.”

Drie politiemedewerkers, zoals vastgesteld in het oriënterend onderzoek, hebben geen ontoelaatbare uitspraken in de chat gedaan. Echter hebben zij ook geen stappen ondernomen om de uitlatingen in de chat te stoppen. Hun leidinggevenden zullen direct met deze medewerkers in gesprek gaan over hun gedrag in de appgroep, omdat dit in strijd is met de vereisten voor een politiemedewerker.

De zes politiemedewerkers tegen wie disciplinaire onderzoeken zijn gestart, zijn momenteel nog steeds niet aan het werk.