Arbeidsinspectie: veiligheid agenten en burgers in geding door C2000

Arbeidsinspectie: veiligheid agenten en burgers in geding door C2000

Geplaatst op 27 juli 2023, om 18:45 uur

DEN HAAG – Het interne communicatiesysteem C2000 van de politie werkt niet goed en daardoor is de veiligheid van agenten en burgers in het geding. De politie overtreedt daarmee de wet. Dat concludeert de Arbeidsinspectie. De NOS bericht daarover en een woordvoerder van de Arbeidsinspectie bevestigt het bericht.

Het interne communicatiesysteem zou in gebouwen “in principe” geen bereik hebben, maar ook buiten zijn er gebieden met onvoldoende radiodekking. Communicatieproblemen bij een politieachtervolging in Rijsbergen (Noord-Brabant) eerder dit jaar noopten de politiebonden om er een klacht over bij de Arbeidsinspectie in te dienen. Die zorgen over het systeem bestaan overigens al langer.

De NOS beschikt over een aanwijzing van de inspectie waarin wordt gesteld dat het systeem niet goed werkt. De Arbeidsinspectie stelt dat er sprake is van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. De politie krijgt nu twee weken de tijd om een “zienswijze” in te dienen. Pas daarna wordt het oordeel van de inspectie definitief. En dan zou de politie een half jaar de tijd krijgen om de dekking van het systeem te verbeteren.

De woordvoerder van de Arbeidsinspectie bevestigt ook dat, maar wil verder geen uitleg geven.

Een woordvoerster van de korpsleiding zegt dat de politie alles zal doen wat ze kan, maar dat in een half jaar niet alle problemen kunnen worden opgelost. Zo worden extra masten geplaatst en op portofoons software geïnstalleerd die antennes gevoeliger maakt. “We begrijpen dat de verwachtingen heel hoog zijn, maar 100 procent dekking is niet reëel en storingen zullen altijd voorkomen.”

De korpsleiding wil daarom agenten beter bekend maken met de “terugvalopties” die er zijn en ze leren snel te schakelen tussen verschillende communicatiemiddelen. “We moeten agenten handelingskaders geven zodat ze op een andere manier veilig hun werk kunnen doen als C2000 niet werkt”, zegt de woordvoerster. In 2027 moet C2000 vervangen worden door een nieuw systeem. “Maar ook dat zal niet alles wegnemen.”

Politievakbond ACP noemt de aanwijzing van de Arbeidsinspectie in een reactie “een formele bevestiging dat er serieuze problemen zijn met C2000, iets waar wij al jaren voor waarschuwen”.

Door: ANP