Zorgen over drugsgebruik in gevangenis

Zorgen over drugsgebruik in gevangenis

Geplaatst op 8 mei 2023, om 09:20 uur

TER APEL – In de gevangenis in Ter Apel gebruiken gedetineerden veel synthetische wiet naast cannabis en alcohol. Dat komt naar voren uit onderzoek door het Trimbos-instituut.

Het kennisinstituut over het gebruik van onder meer alcohol, drugs en gokken noemt de bevindingen zorgelijk. “Hoewel drugsgebruik in de penitentiaire inrichting in Ter Apel niet tot zichtbare grote veiligheids- of gezondheidsincidenten lijkt te leiden, is het aannemelijk dat gedetineerden niet snel bij de medische dienst aankloppen bij drugsgerelateerde gezondheidsklachten, onder meer uit angst voor sancties of stigmatisering.”

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat in Ter Apel vaak sprake is van oneigenlijk gebruik van pijn-, en slaap- en kalmeringsmedicatie. Voor de studie is onder meer een vragenlijst uitgezet onder medewerkers van de gevangenis.

Verkennend onderzoek
Een woordvoerster van het Trimbos-instituut laat weten dat het om een verkennend onderzoek gaat. Het instituut wil dat graag uitbreiden met onderzoek in andere Nederlandse gevangenissen om een beter beeld te krijgen van het drugsgebruik onder gedetineerden.

De penitentiaire inrichting in Ter Apel is er voor mensen die illegaal in Nederland zijn en een strafbaar feit hebben gepleegd. In afwachting van hun uitzetting zitten ze vast in Ter Apel.