Jeugdbeschermers stoppen met overleg overheid vanwege hoge werkdruk

Jeugdbeschermers stoppen met overleg overheid vanwege hoge werkdruk

Geplaatst op 17 november 2022, om 10:37 uur

BINNENLAND – De Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties hebben gezamenlijk besloten om voorlopig niet meer deel te nemen aan bepaalde overleggen en bijeenkomsten met de landelijke overheid. De organisaties doen dat omdat de werkdruk volgens hen te hoog is. Om die reden houden de werknemers van de organisaties sinds 10 oktober al werkonderbrekingen.

“Het is crisis in de jeugdbescherming. Al langere tijd wijzen wij op deze precaire situatie en de urgentie van maatregelen op zeer korte termijn”, schrijven de organisaties in een brief aan ministeries en inspecties. “In december vorig jaar stuurden wij een brandbrief. Sindsdien heeft er vaak en intensief overleg plaatsgevonden, maar de problemen zijn niet minder geworden.”

Het opschorten van bepaalde overleggen en bijeenkomsten gaat in vanaf aankomende maandag en duurt tot het einde van het jaar. Naast de gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden door het hele land, doen ook medewerkers van het bureau van Jeugdzorg Nederland mee.

Teveel tijd

De organisaties doen bijvoorbeeld niet meer mee met netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden door de ministeries, het uitwerken van onderzoeken naar aanleiding van meldingen bij de inspectie of het faciliteren van werkbezoeken van de ministeries Justitie en Veiligheid of Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens de jeugdbeschermers kosten die taken teveel tijd van hun medewerkers. “Tijd die ze onder de huidige omstandigheden echt beter op een andere manier kunnen gebruiken.”

Aan overleggen die direct gerelateerd zijn aan het oplossen van de problemen en het verlagen van de werkdruk zal wel deelgenomen worden. Dat geldt ook voor zeer noodzakelijke overleggen, bijvoorbeeld in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire of controles die met certificering te maken hebben.

Schrappen bureaudiensten

Sinds 10 oktober schrappen werknemers van de Jeugdbescherming vanwege de hoge werkdruk onder meer een deel van de bureaudiensten. Ook werd het aantal huisbezoeken fors teruggeschroefd. Volgens bestuurder Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg komt deze nieuwe actie daar bovenop. “We gaan het stapelen.”

Volgens FNV staan jeugdbeschermers gemiddeld twee keer meer gezinnen bij dan maximaal mogelijk is om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Als het aan de bond ligt, moeten er zo snel mogelijk 5000 jeugdbeschermers bijkomen. Dat lukt alleen als het werken in de jeugdbescherming aantrekkelijker wordt, aldus de FNV, die daarom eist dat “het kabinet de portemonnee trekt voor extra personeel”. Ook moet er een landelijke norm komen voor het maximale aantal gezinnen dat medewerkers in de portefeuille hebben.

Door: ANP