Aantal meldingen huiselijk geweld weer iets toegenomen

Aantal meldingen huiselijk geweld weer iets toegenomen

Geplaatst op 31 oktober 2022, om 10:13 uur

DEN HAAG  – Advies- en meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld Veilig Thuis kreeg de eerste helft van dit jaar bijna 60.000 meldingen. Het aantal steeg in deze periode met 2,5 procent ten opzichte van het tweede halfjaar van 2021. Het zijn er echter nog altijd wat minder dan in het eerste halfjaar van 2021 en zeker minder dan in 2020 en 2019. Dat meldt statistiekbureau CBS, dat verder geen verklaring geeft.

Van de meldingen over de eerste helft van dit jaar was 38 procent een zogenoemde hermelding, die ging over personen die al eerder in beeld waren bij Veilig Thuis maar met wie de organisatie zich niet meer bezighield.

Iemand die contact opneemt met Veilig Thuis kan aanwijzingen, raadgevingen en tips krijgen om zelf verder te handelen in situaties van (vermoedelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Maar als de situatie te complex of te ernstig is, kan iemand zo’n melding doen. In dat geval komt Veilig Thuis zelf in actie of schakelt de organisatie vervolghulp in.

Door: ANP