Greenpeace: we willen meedenken, niet onderhandelen

Greenpeace: we willen meedenken, niet onderhandelen

Geplaatst op 15 augustus 2022, om 12:28 uur

DEN BOSCH  – Greenpeace is bereid om met het kabinet en bemiddelaar Johan Remkes mee te denken over manieren om de uitstoot van stikstof te verminderen. “Maar we gaan niet onderhandelen. We hebben 1,5 jaar geleden het kabinet gesommeerd vaart te maken. We hebben het er al zestig jaar over. Remkes was nog aan het knikkeren in zijn korte broek, toen hadden we het al over stikstof. Op een gegeven moment moet je door”, zei directeur Andy Palmen van de milieuorganisatie bij aankomst voor het overleg, dat op het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden.

Greenpeace zegt met Remkes te willen praten over praktische kanten van het stikstofbeleid. Palmen: “Hoe doe je dat nou met de Rabobank, hoe gaat die meebetalen? Hoe gaan andere partijen zorgen dat die boer een goede boterham kan verdienen, ook met minder vee?”

Veel natuurorganisaties vrezen dat Remkes de deur open wil zetten voor afzwakking van de kabinetsplannen. Dat willen ze voorkomen. “Het stikstofprobleem is bij Europa, het kabinet, de provincies, bij elke natuurorganisatie, bij de financiële sector, bij de voedingsmiddelenindustrie, bij de landbouwbedrijven, bij supermarkten en ook bij elke boer al decennia bekend. Iedereen wist dat het moment dat de landbouw moest hervormen onvermijdelijk zou komen. Dat moment is nu”, zeggen Greenpeace, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, LandschappenNL, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, Stichting Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, Ravon en Floron maandag in een gezamenlijke verklaring.

Remkes

Ruim een week geleden spraken Remkes en enkele kabinetsleden, onder wie premier Mark Rutte, in Utrecht met landbouworganisaties. Nu ontbreekt Rutte. Palmen vindt dat jammer en vreemd. “Het is tekenend voor hoe omgegaan wordt met dit dossier: met de boeren praat de premier wel en als de natuur aan tafel zit, slaat hij over.” Stikstofminister Christianne van der Wal en klimaatminister Rob Jetten schuiven maandag wel aan bij Remkes en de milieuorganisaties.

Naast Greenpeace sluiten onder meer Mobilisation for the Environment (MOB), Natuurmonumenten, Milieudefensie en LandschappenNL aan. Bram van Liere van Milieudefensie pleit ervoor om de stikstofcrisis integraal met de klimaatcrisis aan te pakken. Johan Vollenbroek van MOB zegt te verwachten dat de stikstofdoelen vastgesteld in de wet overeind zullen blijven. “Anders hebben we in Nederland een groot probleem.”

Jetten laat bij aankomst weten het gesprek met de organisaties open in te gaan. Hij wil vooral luisteren naar wat de partijen te melden hebben. Van der Wal zegt dat het kabinet het belangrijk vindt dat de stikstofdoelen behaald worden in 2030. “Dat is niet omdat we dat zo leuk vinden, maar de natuur kan niet wachten. Ook lopen we anders in juridische zin echt vast”, aldus de stikstofminister. In de Europese Unie is afgesproken dat lidstaten de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen verder moeten verminderen.

Door: ANP