Zaak dood Peter R. de Vries wordt heropend

Zaak dood Peter R. de Vries wordt heropend

Geplaatst op 6 juli 2022, om 18:34 uur

AMSTERDAM  – De rechtbank ziet zich genoodzaakt de behandeling van de zaak over de dood van Peter R. de Vries te heropenen. De rechtbank had het onderzoek op 30 juni 2022 al gesloten. Het Openbaar Ministerie heeft op 5 juli 2022 een aantal nieuwe stukken aan de rechtbank en de verdediging toegestuurd.


Uit de begeleidende e-mail van het Openbaar Ministerie leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank ziet zich daardoor genoodzaakt het onderzoek te heropenen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de nieuwe stukken en om de verdediging en het Openbaar Ministerie in de gelegenheid te stellen op de stukken te reageren
.

Extra zitting op maandag aanstaande

Aanstaande maandag 11 juli zal om 10.00 uur in een openbare zitting in de rechtbank Amsterdam het onderzoek worden heropend. Het Openbaar Ministerie en de verdediging zullen dan in de gelegenheid worden gesteld eventuele verzoeken of opmerkingen naar voren te brengen over het verdere verloop van de zaak.

Vooralsnog gaat de rechtbank ervan uit dat er ook op 14 juli 2022 een zitting zal plaatsvinden. Of op 14 juli uitspraak in de zaak zal worden gedaan is op dit moment nog niet bekend.