47-jarige man krijgt celstraf voor plegen van ontucht en bezig kinderporno

47-jarige man krijgt celstraf voor plegen van ontucht en bezig kinderporno

Geplaatst op 17 juni 2022, om 11:40 uur

De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man voor het meerdere keren plegen van ontucht, schennis van de eerbaarheid en het maken en bezitten van kinderporno. Hij krijgt een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Dat is een zwaardere straf dan de officier van justitie had geëist. Daarbij moet de man zich onder meer laten behandelen voor zijn stoornis.

De rechtbank stelt vast dat de man tussen 2014 en 2020 een groot aantal jonge jongens met een verhaal heeft misleid. Die kinderen bewoog hij tot het plegen van ontuchtige handelingen in zijn aanwezigheid. De man maakte daarvan stiekem opnames of probeerde dat te doen. Ook kwam het voor dat hij zelf zijn geslachtsdeel ontblootte waar de kinderen bij waren. De rechtbank stelt verder vast dat één keer daadwerkelijk fysiek contact heeft plaatsgevonden tussen de man en een jongen. Daarnaast had de man kinderporno in bezit en heeft hij zelf kinderporno vervaardigd door de geslachtsdelen van de jonge jongens (stiekem) te filmen.

Inbreuk op lichamelijk integriteit
De man deed zich bij de spelende, nietsvermoedende jonge kinderen voor als een ‘ouder vriendje’. Hij vroeg daarbij de kinderen om hulp bij het uitzetten van een speurtocht. Hiermee maakte de man misbruik van jonge kinderen. Zij moeten op volwassen kunnen vertrouwen en zich vrij voelen om buiten te spelen. De rechtbank oordeelt dat de man door zijn handelen inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit, waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers, enkel en alleen ter bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften. Ook de impact op de ouders is groot.

Langer cel in dan geëist
De man is vanwege een pedofiele stoornis verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 36 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Dit betekent dat verdachte langer naar de gevangenis moet dan is geëist door de officier van justitie. De rechtbank ziet daarvoor aanleiding vanwege het grote aantal slachtoffers en de lange duur van de pleegperiode.

Bijzondere voorwaarden
Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man zich laten behandelen en – kort gezegd – meewerken aan steekproefsgewijze controles van zijn computer en telefoon op de aanwezigheid van kinderporno. Verder mag de man geen contact zoeken met minderjarigen of werkzaamheden uitvoeren waarin hij in direct contact staat met minderjarigen. De proeftijd bedraagt 5 jaar.

Schadevergoedingen toegewezen
Een aantal ouders vroeg om smartengeld. Die vorderingen worden allemaal toegewezen tot een bedrag van 750 of 500 euro. In één geval is ook een bedrag voor de proceskosten toegekend.