Geldboete voor constructiebedrijf na dodelijk ongeval

Geldboete voor constructiebedrijf na dodelijk ongeval

Geplaatst op 4 mei 2022, om 12:35 uur

Bij een constructiebedrijf in de gemeente Zuidplas vond op 4 december 2019 een dodelijk ongeval plaats tijdens werkzaamheden aan een zwaar metalen frame. Tijdens het keren van dit frame, dat gebeurde met een bovenloopkraan, brak een hijsband waardoor het frame uit de kraan viel. Een werknemer werd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het constructiebedrijf een strafbeschikking van 30.000 euro opgelegd.

Strafrechtelijk onderzoek
Naar aanleiding van dit ongeval heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een strafrechtelijk onderzoek verricht. Op grond van de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek is het OM van oordeel dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, dat het overlijden van een werknemer tot gevolg heeft gehad. Het OM heeft besloten om aan het bedrijf een strafbeschikking op te leggen.

Passende maatregelen
Het bedrijf heeft vanaf het begin van het onderzoek volledige medewerking verleend en verantwoordelijkheid genomen voor het ongeval. Bovendien zijn de benodigde lessen getrokken en passende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Daarnaast heeft het OM meegewogen dat door het bedrijf goed contact is onderhouden met de nabestaanden van het slachtoffer. Tot slot is het voor de beslissing van het OM van belang geweest dat het bedrijf een blanco strafblad had.

Strafbeschikking en schadevergoeding
Een strafbeschikking ter hoogte van 30.000 euro is volgens het OM, gelet op alle feiten en omstandigheden, een passende afdoening van deze strafzaak. Deze geldboete is door het bedrijf geaccepteerd en betaald. Daarnaast heeft het bedrijf een schadevergoeding aan de nabestaanden betaald.