Politie en justitie onderzoeken smokkellijnen Zeeuwse havens

Politie en justitie onderzoeken smokkellijnen Zeeuwse havens

Geplaatst op 7 april 2022, om 15:45 uur

Vlissingen – Vier mannen uit de gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn dinsdag 29 maart opgepakt. Ze probeerden in de eerste helft van 2020 een smokkellijn, van vermoedelijk cocaïne, op te zetten.

De recherche startte begin 2021 een onderzoek toen uit geëncrypteerde berichten bleek dat een groep mannen van januari tot juni 2020 werkte aan het opzetten van een smokkellijn, onder andere naar de haven in Vlissingen. Deze berichten werden door de politie onderschept. Het opzetten van een smokkellijn zijn voorbereidingshandelingen, wat strafbaar is.

Vermoeden van cocaïne-invoer

Politie en justitie verdenken zes mannen van directe betrokkenheid. Drie van hen waren in die periode werkzaam in de Vlissingse haven. Dit drietal stond in nauw contact met drie andere mannen. De havenarbeiders gaven cruciale informatie door en zouden mogelijk een actieve rol gaan spelen bij de invoer van verdovende middelen. De politie gaat er vanuit dat het hierbij om cocaïne ging. De daadwerkelijke invoer kon niet worden aangetoond.

Arrestaties

Omdat voorbereidingshandelingen ook strafbaar zijn, werden de vier mannen eind maart opgepakt. Het gaat om een 31-jarige man uit Oost-Souburg, een 31-jarige man uit Vlissingen en twee 39-jarige mannen uit Middelburg. Sinds de aanhoudingen werden door de officier van justitie aanvankelijk beperkende maatregelen opgelegd. Dit houdt in dat zij dan alleen contact hebben met hun advoca(a)t(en) en de recherche. Om deze reden is niet eerder van hun arrestaties melding gemaakt.

Rechter-commissaris

Op vrijdag 1 april stelde de rechter-commissaris het viertal voor 14 dagen in bewaring. Op donderdag 7 april zijn de beperkende maatregelen ingetrokken. Twee andere mannen, namelijk een 40-jarige man, momenteel gedetineerd en een 47-jarige man uit Middelburg zijn afgelopen week door de politie verhoord. De officier van justitie zal later over hun eventuele vervolgingen beslissen.

Inspanningen verdovende middelen

Dit rechercheonderzoek staat niet op zichzelf. In 2020 werd tijdens Operatie Portunus reeds duidelijk dat de Zeeuwse zeehavens ook voor criminele activiteiten worden gebruikt. Waar in Operatie Portunus de import van verdovende middelen verstopt tussen fruit centraal stond, werd uit dit onderzoek duidelijk dat ook andere goederen worden gebruikt voor de invoer van verdovende middelen. Politie en justitie tillen zwaar aan deze feiten en zullen zich onverminderd blijven inspannen om deze zaken te onderzoeken.

Je gaat het pas zien, als je het doorhebt

Helaas worden de Zeeuwse zeehavens ook gebruikt voor criminele activiteiten, die ogenschijnlijk onderdeel uitmaken van normale processen. Dat noemen we ondermijning. Naast politieonderzoeken is er momenteel door veel bedrijven en overheden een stevig offensief bezig om de havens veilig te houden. Het herkennen is de eerste stap in de bestrijding van ondermijning. Stap 2 is het melden van ongewenst contact en verdachte activiteiten, want zonder meldingen zijn er geen zaken. De laatste stap is vooral het voorkomen, namelijk omstandigheden creëren en het klimaat scheppen waarin criminaliteit niet kan gedijen. Bekijk voor tips over bewustwording en gedragsverandering de website Veilige Zeehavens Brabant Zeeland.

Uw informatie kan goud waard zijn!

Gezien de ernst van dit misdrijf kunt u ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder. Meer informatie over deze werkwijze van TCI staat op Politie.nl.