Cybercrime: server neergehaald en erger voorkomen

Cybercrime: server neergehaald en erger voorkomen

Geplaatst op 8 maart 2022, om 09:05 uur

Oost-Brabant – Het Cybercrimeteam van Oost-Brabant heeft er voor gezorgd dat er een server, bedoeld voor criminele activiteiten, uit de lucht is gehaald. Daarmee is voorkomen dat er mensen slachtoffer werden van bijvoorbeeld hackers, computervredebreuk of oplichting.

Onderzoek

Uit Duitsland kwam informatie dat er in Nederland een website werd gehost waarop vermoedelijk gehackte servers werden verkocht. Het betrof een soort markplaats voor kopers en verkopers van gehackte systemen. Eenmaal in het bezit van zo’n gehackte server wordt dit altijd voor criminele doeleinden gebruikt. Het Cybercrimeteam van Oost-Brabant startte een onderzoek. Al vrij snel werd duidelijk dat er inderdaad sprake was van het aanbieden van gehackte servers via de website. Om duidelijk te krijgen wat daar achter schuil ging heeft het cybercrimeteam door het inzetten van verschillende opsporingsmethodes toegang gekregen tot vier Nederlandse servers. Hierdoor kreeg het team een hoop waardevolle informatie en werd het mogelijk om slachtoffers te identificeren en te benaderen. Deze gaven aan van niets te weten waardoor nogmaals bevestigd werd dat het om gehackte servers ging. Vervolgens wist het team alle IP-adressen te achterhalen en daarmee ook alle slachtoffers die vervolgens werden ingelicht.

De server van de betreffende website is in beslag genomen en alle slachtoffers zijn benaderd. Ook de back-up server is ontoegankelijk gemaakt.

Waartoe geleid

De website is offline gehaald en de data op de server is door het team veiliggesteld. Daarnaast zijn alle rechtmatige gebruikers, in deze de slachtoffers, welke legitiem gebruik maakte van de aanboden IP-adressen door de politie benaderd. Zij ontvingen een bericht van de politie in het kader van slachtoffernotificatie. Hierin stond dat ze slachtoffer waren van computervredebreuk en welke maatregelen zij moesten nemen

Andere insteek

De aanpak van cybercrime kent een andere insteek dan traditionele criminaliteit. In dit onderzoek zijn er geen aanhoudingen gedaan. De voornaamste doelen waren om aan de voorkant het proces van criminele activiteiten te verstoren én het voorkomen van slachtoffers. Door de website ontoegankelijk te maken kan het platform niet meer worden gebruikt en kan er geen toegang meer worden gekocht tot gehackte systemen. Door het notificeren van de slachtoffers is mogelijk misbruik van systemen gestopt en voorkomen.

“We geven hiermee een signaal af dat dit soort praktijken strafbaar zijn en willen de gebruikers hiervan bewust maken. We willen dergelijke criminele website op Nederlands grondgebied weren. Met het verstoren en neerhalen van zo’n infrastructuur verstoren we ook het verdienmodel van cybercriminelen. Het effect op de veiligheid is zo vele malen effectiever dan dadergerichte opsporing”, aldus de teamleider van het Cybercrimeteam.

Met de verkregen data zal worden bekeken of er nog een vervolgonderzoek kan worden gestart naar de beheerder en de gebruikers van het platform.