8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op ex-vriendin

8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op ex-vriendin

Geplaatst op 2 maart 2022, om 12:10 uur

De rechtbank Noord-Nederland heeft een verdachte veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn ex-vriendin. De rechtbank acht bewezen dat hij haar heeft gewurgd, waardoor zij om het leven is gekomen, maar concludeert tevens dat het bewezenverklaarde in mindere mate aan hem kan worden toegerekend. Naast de gevangenisstraf heeft de rechtbank een viertal vorderingen toegewezen van benadeelde partijen, de nabestaanden van het slachtoffer.

Verwurging
De verdachte kon het niet accepteren dat hun relatie voorbij was en wist sinds een paar dagen dat zij een nieuwe vriend had. Hij heeft haar op de bewuste dag in haar eigen woning opgewacht en wist te verhinderen dat zij voor hem zou vluchten. In de worsteling die daarbij ontstond heeft hij haar gedurende langere tijd de keel afgeknepen, waarbij zij buiten bewustzijn is geraakt en drie dagen later als gevolg van deze verwurging in het ziekenhuis is overleden.

Gedrag op fatale wijze geëscaleerd
De verdachte heeft in de rechtszaal spijt betuigd van zijn daad en verklaard dat het niet zijn bedoeling was haar te doden, maar dat hij door zijn emoties zichzelf niet was. De rechtbank wil aannemen dat verdachte “buiten zichzelf van emotie, in een impulsdoorbraak” heeft gehandeld, zoals omschreven in het psychologische rapport dat over hem is opgemaakt. Dit neemt echter niet weg dat verdachte zichzelf, naar het oordeel van de rechtbank, welbewust in een situatie heeft gebracht waarin zijn gedrag zo snel op fatale wijze kon escaleren. Hij controleerde het leven van het slachtoffer al langere tijd intensief en drong zichzelf op verschillende manieren aan haar op. Verder heeft hij haar veel bedreigende en grof beledigende berichten gestuurd. Hij was al boos toen hij op die bewuste dag naar haar woning toeging.

Vorderingen tot schadevergoeding

Met zijn handelen heeft hij een onpeilbaar verdriet toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. In het bijzonder hun kinderen, die hun moeder al op jonge leeftijd moeten missen. Hun verdriet is des te groter nu het hun eigen vader is geweest die hun moeder om het leven heeft gebracht.

De rechtbank heeft de door hen ingediende vorderingen tot schadevergoeding toegewezen.

Straf
De rechtbank heeft ook gelet op de psychologische onderzoeksrapportage. Daaruit blijkt dat verdachte lijdt aan een aanpassingsstoornis met sombere stemming. Daarvan was ook sprake op die bewuste dag en dat heeft het handelen van verdachte beïnvloed en hem belemmerd in het maken van andere keuzes. In de rapportage wordt geadviseerd het tenlastegelegde in verminderde mate aan verdachte toe te rekenen. De rechtbank neemt dat advies met betrekking tot de toerekeningsvatbaarheid over.

Alles overwegende legt de rechtbank aan de verdachte een gevangenisstraf op van 8 jaren.