NVWA sluit Brabants bedrijf, ondernemer mag er geen dieren meer houden

NVWA sluit Brabants bedrijf, ondernemer mag er geen dieren meer houden

Geplaatst op 11 maart 2024, om 21:02 uur

EERSEL – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag het bedrijf van een Brabantse dierhouder gesloten. Dat betekent dat hij hier geen dieren meer mag houden. De op het bedrijf aanwezige dieren zijn in bewaring genomen. Het gaat om pony’s, ezels, konijnen, cavia’s en pluimvee. De dieren werden niet goed gehouden. In totaal heeft de NVWA 346 dieren in bewaring genomen.

Gezien de historie van de houder is er geen vertrouwen dat hij de dieren de juiste verzorging biedt. Door de sluiting mag de houder geen enkele diersoort meer houden op deze locatie. Ook niet als privépersoon. Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast. Hierdoor kan de NVWA een bedrijf sluiten op grond van dierenwelzijn. Het is de eerste keer dat de NVWA dit instrument inzet.

Er loopt al langere tijd een handhavingstraject van de NVWA bij deze houder. De NVWA heeft eerder al ruim 700 honden in bewaring genomen, omdat de houder de dieren niet de juiste zorg bood. Om nieuwe overtredingen te voorkomen sloot de NVWA het bedrijf destijds voor het bedrijfsmatig houden en fokken van honden.

Locatie gesloten voor alle dieren
Nu er geen honden meer op de locatie verblijven, heeft de houder andere dieren ondergebracht in de hokken. Naar eigen zeggen voor privédoeleinden. Tijdens inspecties bleek dat de huisvesting niet op orde was voor veel diersoorten. Zo waren de ruimten te klein, waren de hokken vuil en kregen de dieren niet de nodige zorg. De NVWA heeft er geen vertrouwen in dat de houder dieren in de toekomst wel de juiste zorg biedt en zorgt er met de sluiting voor dat er geen dieren meer worden gehouden op de locatie.

Naast het bestuursrechtelijke traject loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. De NVWA en handhavingspartners blijven de situatie bij deze houder in de gaten houden.

In bewaring nemen
In bewaring nemen betekent dat de overheid de zorg voor de dieren overneemt op een andere, anonieme locatie. Dat gebeurt op kosten van de houder van de dieren. In sommige gevallen krijgt de houder de dieren terug. Dan zal de houder eerst de rekening moeten betalen en ook moeten kunnen aantonen dat hij goed voor de dieren zorgt.

Foto: NVWA