Koninklijke Marechaussee weigert 2.491 personen de toegang tot Nederland

Koninklijke Marechaussee weigert 2.491 personen de toegang tot Nederland

Geplaatst op 25 januari 2024, om 20:15 uur

BINNENLAND – In 2023 heeft de Koninklijke Marechaussee 2.491 personen de toegang tot Nederland geweigerd. Deze weigeringen vonden plaats op verschillende grensdoorlaatposten, waaronder luchthavens, zeehavens en op internationale treinverbindingen.

De Marechaussee weigert toegang aan reizigers die Nederland via de buitengrenzen willen inreizen en tijdens de grenscontrole niet voldoen aan de toegansvoorwaarden. Zo hebben reizigers een geldig reisdocument en in sommige gevallen een visum nodig. De Marechaussee controleert ook of reizigers geen risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Grenstoezicht
Met het grenstoezicht levert de Marechaussee een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid van Nederland. Dit toezicht wordt uitgeoefend op diverse Nederlandse luchthavens, zoals Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.

De Marechaussee is ook actief in de Nederlandse zeehavens, waar zij grenscontroles uitvoert op vaste doorlaatposten. Deze worden aangevuld met patrouilles te water en luchtwaarnemingen in samenwerking met ketenpartners.

Voor de internationale treinverbindingen verzorgt de Marechaussee de grenscontroles op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal Station, specifiek voor de Eurostar-treinen naar Londen.