Kinderen mogen straks geen telefoon in de klas hebben

Kinderen mogen straks geen telefoon in de klas hebben

Geplaatst op 4 juli 2023, om 19:03 uur

BINNENLAND – Kinderen mogen binnenkort geen mobiele telefoon meer meenemen in de klas. Scholen krijgen tot 1 oktober de tijd om uit te zoeken hoe ze dat zelf willen regelen. Mocht dat niet lukken, dan komen er mogelijk landelijke regels om het gebruik van telefoons in scholen aan banden te leggen. Dat schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een Kamerbrief.

Smartphones mogen nog wel worden gebruikt als ze nodig zijn voor de les of als er een medische noodzaak is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een leerling met diabetes suikerwaarden moet meten. De minister heeft hier voor middelbare scholen afspraken over gemaakt met acht belangenorganisaties. Belangenclubs van basisscholen en het gespecialiseerd onderwijs spreken elkaar hier later over.

Het is de bedoeling dat de afspraken in januari 2024 van kracht worden. In juni dat jaar zal Dijkgraaf beoordelen of meer maatregelen nodig zijn, waaronder een wettelijk verbod.

Onderzoek laat volgens de minister zien dat het “enorm verstorend werkt, de concentratie weghaalt en de leerprestaties omlaaggaan” als er smartphones zijn in de klas.

Scholen en leerkrachten vragen al langer om regels voor het gebruik van mobiele telefoons. Het debat hierover kwam eind vorig jaar in een stroomversnelling toen Kamerlid René Peters (CDA) hiervoor pleitte. Hij kreeg steun van Harm Beertema (PVV), al langer een uitgesproken voorstander van een verbod.

Aanvankelijk werd hun pleidooi flauw ontvangen in de Tweede Kamer, ook door coalitiepartijen ChristenUnie en VVD. Die vonden het net als toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma aan de scholen zelf om grenzen te stellen.

Later zette Wiersma de deur toch op een kier na aanhoudende signalen van leraren dat het hen niet lukt om eigenhandig smartphones uit de klas te weren. Hij beloofde in gesprek te gaan met scholen en zei open te staan voor een verbod als er grote behoefte aan was. Uit die gesprekken bleek dat scholen behoefte hebben aan een duidelijke lijn, hoewel niet elke school voorstander was van een verbod.

“De aanhouder wint. Een mobieltje is slecht voor de concentratie, verslavend en leidt af”, reageert Peters (CDA) enthousiast. Beertema (PVV) is niet zo positief. “Want weet u wat een richtlijn is? Dat is een vrijblijvend advies. Dat is niks”, twittert hij.

Het voordeel van de afspraken is volgens Dijkgraaf dat ze snel effect hebben. Een wettelijk verbod invoeren zou twee à drie jaar duren, denkt hij.