Politiebond: straf bezit illegaal vuurwerk net als wapenbezit

Politiebond: straf bezit illegaal vuurwerk net als wapenbezit

Geplaatst op 2 januari 2023, om 12:33 uur

NEDERLAND– Het kabinet moet naast een algeheel vuurwerkverbod het bezit van zwaar illegaal vuurwerk zwaarder straffen en ook de import van dat soort vuurwerk uit het buitenland aan banden leggen. Daarvoor pleit politievakbond ACP. Het bezit van zwaar illegaal vuurwerk zou wat de bond betreft onder de wet wapens en munitie moeten vallen. “We hebben het hier namelijk over explosieven”, aldus een woordvoerder.

De afgelopen jaarwisseling hadden politiemensen het volgens de bonden op veel plekken razend druk. Meerdere agenten raakten gewond en liepen bijvoorbeeld gehoorschade op doordat ze bekogeld werden met vuurwerk, zei de korpsleiding. In twaalf gemeenten was er een vuurwerkverbod van kracht, maar dat werd massaal genegeerd. Volgens de politiebonden is handhaven nu amper mogelijk en is een landelijk verbod de beste oplossing.

“Dat verbod zal een combinatie moeten worden”, aldus de zegsman van de ACP. “Dus niet alleen een verbod op consumentenvuurwerk. Er zijn meer maatregelen nodig om dat extreem explosieve materiaal uit het buitenland te weren, bijvoorbeeld door internationale afspraken te maken. De politiek moet daarvoor aan de bak. Er moet iets gebeuren. Het kan niet alleen blijven bij woorden van verafschuwen en veroordelen.”