Lagere straf voor agent die geheime informatie doorgaf

Lagere straf voor agent die geheime informatie doorgaf

Geplaatst op 23 juni 2022, om 14:34 uur

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag in hoger beroep een taakstraf opgelegd aan een politieambtenaar die politiesystemen voor privédoeleinden heeft gebruikt. De man was eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden.
De politieambtenaar gebruikte de toegang tot politiesystemen ten onrechte voor privédoeleinden en deelde vertrouwelijke informatie met vrienden en bekenden. Hem wordt verweten dat hij niet vertrouwelijk is omgegaan met informatie die hij uit hoofde van zijn functie had.

Het hof oordeelt, anders dan de rechtbank in eerste aanleg, dat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte politie-informatie heeft doorgegeven aan criminelen. Daarnaast verklaart het hof minder feiten bewezen dan de rechtbank heeft gedaan. Ook houdt het hof er rekening mee dat de gehele strafprocedure meer dan vier jaar heeft geduurd. Dat alles leidt ertoe dat het hof een andere, minder zware straf oplegt dan de rechtbank heeft gedaan.

Het hof legt een taakstraf op van 120 uur.