Waddinxvener zou kinderen hebben gedwongen zich te ontkleden

Waddinxvener zou kinderen hebben gedwongen zich te ontkleden

Geplaatst op 9 juni 2022, om 14:06 uur

Hij deed zich vaak voor als iemand met gezag: een boswachter, een bouwopzichter of iemand van de sportclub waar de kinderen aan het spelen waren. Zo overblufte de 51-jarige Waddinxvener zijn jonge slachtoffertjes en dwong hen zichzelf te ontkleden en aan te raken. Vandaag eiste de officier van justitie drie jaar cel en TBS met voorwaarden tegen de verdachte.

In 2019, 2020 en 2021 maakte de Waddinxvener volgens het OM 28 slachtoffertjes in de omgeving van Gouda, Gouderak en Waddinxveen. Het ging daarbij zowel om jongens als meisjes in de basisschoolleeftijd. De kinderen kwamen vaak totaal overstuur thuis met het verhaal dat een man hen plotseling had aangesproken omdat ze iets verkeerds zouden hebben gedaan (wat niet zo was).

Hij bedreigde hen met geweld, met een boete, met het bellen van de politie of iets dergelijks. Ook blokkeerde hij hen vaak de weg zodat ze niet konden vluchten. Op die manier dwong hij hen zich te ontkleden. Ze moesten ook dikwijls zichzelf of elkaar aanraken. In enkele gevallen raakte hij hen aan of ontkleedde hij zichzelf.

Bedrijfsbusje

Er volgde een politieonderzoek. De doorbraak kwam in oktober 2021, toen een wit busje met een bedrijfslogo te zien was op camerabeelden. Enkele dagen later kon de politie de verdachte aanhouden. Hij bekende vanaf het tweede verhoor een lange reeks strafbare feiten.

Volgens de officier van justitie is bewezen dat de Waddinxvener zich schuldig heeft gemaakt aan acht aanrandingen en zes pogingen daartoe. Ook twee gevallen van ontucht en drie pogingen daartoe zijn volgens de officier bewezen.

Nachtmerries

Zij benadrukte op zitting de enorme impact die de gebeurtenis op de kinderen heeft gehad: “Het meest sprekend is de angst. Kinderen kwamen totaal overstuur en in tranen thuis. Veel van hen durfden niet meer over straat of buiten te spelen. Sommige kinderen kampen met woede-uitbarstingen, nachtmerries, problemen op school of depressieve gedachten. Ouders worstelen met de vraag hoe hier mee om te gaan. De slachtoffertjes schamen zich voor hun lichaam. Willen niet meer naar voetbal of zwemles.”

Volgens de deskundigen heeft de verdachte een pedofiele stoornis. Zowel de psycholoog als de psychiater beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Ook wordt de kans op herhaling als groot ingeschat. Sinds zijn aanhouding heeft de verdachte zijn baan, inkomen en gezin verloren. Voor de verdachte spreekt dat hij de feiten bekend. Aan de andere kant: tot zijn aanhouding heeft hij nooit hulp gezocht. En is hij gewoon doorgegaan, terwijl hem de impact van zijn daden toch duidelijk moet zijn geweest.

Strafeis

De officier van justitie maakte een afweging tussen afstraffen en behandelen. Zij eiste tegen de Waddinxvener een gevangenisstraf van drie jaar cel. Daarnaast wil zij dat verdachte TBS met voorwaarden krijgt. De uitspraak is op 22 juni.