Ordeverstoring tijdens vreedzame demonstratie op De Dam

Ordeverstoring tijdens vreedzame demonstratie op De Dam

Geplaatst op 7 mei 2022, om 18:30 uur

Amsterdam – Op zaterdagmidddag 7 mei heeft er een demonstratie tegen de verscherpte abortuswetgeving in de Verenigde Staten plaatsgevonden op De Dam. De demonstratie is ordelijk verlopen totdat een groep demonstranten van ongeveer 20 a 30 zich afsplitste van de demonstratie en richting de Amerikaanse ambassade liep om aldaar te demonstreren. Deze groep verstoorde de openbare orde door de trambanen te blokkeren en zich tegen politiemedewerkers te keren. Op camerabeelden die circuleren op sociale media, is te zien dat agenten genoodzaakt waren om geweld te gebruiken tegen deze groep.

Aanhoudingen vernieling

De groep ordeverstoorders die zich afsplitste van de vreedzame demonstratie blokkeerden de trambaan. Vervolgens hebben een aantal mensen uit die groep meerdere trams vernield door deze te bekladden. Agenten zagen vervolgens dat een 27-jarige vrouw een tram bekladde met graffiti waarna ze haar uit de groep hebben gehaald en haar hebben aangehouden voor vernieling. Tijdens de aanhouding keerden meerdere ordeverstoorders zich tegen de politiemedewerkers waardoor ze het werk van de agenten beletten en belemmerden. Om een veilige werkruimte te creëren zagen agenten geen andere mogelijkheid dan geweld te gebruiken tegen deze groep. Dit was nadat agenten herhaaldelijk de groep hadden gewaarschuwd.

Op camerabeelden die circuleren is ook te zien dat er vervolgens weer een persoon wordt aangehouden. Deze minderjarige wordt ervan verdacht een persoonlijk eigendom van een politiemedewerker te hebben vernield.

Geen geweld politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.