Vogelgriep vastgesteld op kleinschalige houderij in Lunteren

Vogelgriep vastgesteld op kleinschalige houderij in Lunteren

Geplaatst op 21 maart 2022, om 18:30 uur

In Lunteren (provincie Gelderland) is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De circa 100 vogels op de locatie zijn in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door een dierenarts geëuthanaseerd. Het gaat om eenden, ganzen en een paar kippen.

Er wordt een gebied met vervoersbeperkingen ingesteld rond deze locatie. Dit gebied overlapt voor een groot deel met het al eerder ingestelde gebied rondom de eerdere besmetting in Lunteren op 10 maart.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf. Aangezien kleinschalige houderijen een zeer klein risico vormen voor de verspreiding van vogelgriep, zal het bedrijf niet preventief geruimd worden. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, en uit voorzorg bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometer zone rondom de besmette locatie liggen 27 andere pluimveebedrijven, een aantal van deze bedrijven lagen ook al in het 3km gebied dat eerder ingesteld werd. 12 bedrijven die nieuw in een 3km zone zijn komen te liggen, zullen bemonsterd worden op vogelgriep.

In de 10 kilometer zone liggen 268 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod geldt. Voor een groot aantal van deze bedrijven gold al een vervoersverbod sinds de vorige besmetting in Lunteren op 10-03-2022.