Politie medewerker ontslagen in Limburg

Politie medewerker ontslagen in Limburg

Geplaatst op 22 februari 2022, om 09:35 uur

Maastricht – In opdracht van de Eenheidsleiding heeft het team VIK (Veiligheid Integriteit en Klachten) een onderzoek gedaan naar vermeend plichtsverzuim van een medewerker van de Eenheid Limburg.

Bij dit onderzoek is gebleken dat de medewerker zich schuldig gemaakt heeft aan:

• Op verzoek van een bekende tegen een gift een proces-verbaal uit het systeem doen verwijderen;
• Ongewenste contacten onderhoudt/ omgang met criminelen heeft;
• Heeft deelgenomen aan een WhatsApp groep, waarbinnen grove racistische, discriminerende en kwetsende beelden werden gedeeld; (het betrof hier geen WhatsApp groep, alwaar nog andere collega’s deel van uitmaakten).
• Informatie over controles met derden heeft gedeeld.

Gezien de ernst van het plichtsverzuim is de medewerker ontslagen.

Met betrekking tot het tegen een gift een proces-verbaal uit het systeem doen verwijderen is tevens een proces-verbaal ter zake overtreding van artikel 363 Wetboek van Strafrecht opgemaakt. Voor het verdere verloop van de strafrechtelijke afdoening is de officier van Justitie verantwoordelijk.